RODO

 

 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów
 1. Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i realizacją świadczonych usług jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe MARGO Małgorzata Lewandowska – Szpak uL. Krasińskiego 97 87-100 Toruń NIP 879 009 21 75, kontakt biuro@margo.torun.com.pl
 2. Administrator zbiera dane osobowe od klientów i kontrahentów taki jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby, dane rozliczeniowe, imię i nazwisko przedstawiciela handlowego, adres e-mail, nr telefonu w celu przekazywania informacji handlowych (w tym przygotowywania ofert), realizacji usług, rozliczeń w ramach działalności gospodarczej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów.
 3. Każdemu kto udostępni dane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do danych treści oraz ich zmieniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów wymienionych w pkt.2. W przypadku braku danych nie będzie możliwe przygotowanie oferty, zamówienia i świadczenia usług przez Administratora.
 5. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa.
 6. Udostępnione dane mogą być powierzone współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora wyłącznie w przypadku zawarcia przez Administratora z takimi podmiotami umów powierzania danych. Proceserami danych są kancelarie rachunkowe, firmy kurierskie oraz operatorzy innych usług, niezbędnych do wykonywania czynności wskazanych w pkt.2.
 7. Udostępnione dane klientów nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności.
 10. Dane w formie elektronicznej będą przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach, nośnikach oraz systemach informatycznych .
 11. Dane w formie papierowej będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych dodatkowym zamknięciem na klucz, do których dostęp będą miały jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.
 12. Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia realizacji czynności wymienionych w pkt. 2 maksymalnie do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – 5 lat od daty wystawienia dokumentów i roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.       
 
 
Małgorzata Lewandowska - Szpak