Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu UE 2016/425, z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej umożliwiamy zamawianie deklaracji zgodności do zakupionych produktów.

Aby otrzymać deklarację prosimy o przesłanie na adres deklaracje@margo.torun.com.pl wiadomość zawierającą następujące dane:
- nazwa firmy
- nr faktury
- model produktu

Po weryfikacji danych na adres zwrotny zostanie przesłana deklaracja zgodności